Ηράκλειο, Κρήτη | info@koh.gr | + 30 2810 250666

Μένουμε
ασφαλείς

Εφαρμόζουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ

Άσκηση από το σπίτι

Ο Κολυμβητικός Όμιλος Ηρακλείου, εναρμονιζόμενος με τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19 (σε ισχύ από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020), αναστέλει τη λειτουργία όλων του των τμημάτων, για αθλητές και αθλήτριες ηλικίας μικρότερης των 13 ετών, ως κατεπείγων μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Οι προπονητές του Ομίλου κρατούν την επαφή τους με τους αθλητές τους μικρότερης ηλικίας, μέσω τηλεδιασκέψεων με συμβουλές, ασκησιολόγια κλπ.

Μένουμε στο σπίτι μας και μένουμε ασφαλείς για να επιστρέψουμε όλοι υγιείς στις προπονητικές και αγωνιστικές δραστηριότητές μας.

Στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού παρέχονται ενημερωμένες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή άθληση.

Ασφαλής Άσκηση

Όταν επιτραπεί η επανέναρξη των προπονητικών και αγωνιστικών δραστηριοτήτων, εφαρμόζουμε τα παρακάτω:

Υγειονομικός δεκάλογος

Ο δεκάλογος του αθλητή

Προ-αγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος

Ο προ-αγωνιστικός ιατρικός έλεγχος είναι σημαντικός πριν ξεκινήσει ο κάθε αθλούμενος/η προπονήσεις.

Οι αθλητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών με τη βοήθεια του γιατρού τους. Ο γιατρός μετά την κλινική εξέταση του αθλητή και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής Iατρική Bεβαίωσης, η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις, και κρατά / φυλάσσει το Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού του Αθλητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην επανέναρξη των προπονήσεων και κατά την είσοδο στο κολυμβητήριο οι αθλητές προσκομίζουν την ιατρική βεβαίωση.

Για κολυμβητές και κολυμβήτριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης αλλά η συμπλήρωση από τον κηδεμόνα τους της σχετικής δήλωσης (Δελτίο καταγραφής αθλούμενου).

Με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα επιτρέπεται η άθληση ΜΟΝΟ για αθλητές 13 ετών και άνω με δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε ισχύ, και με την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται κάθε βδομάδα σε rapid test.

Έντυπα

Ιατρικός έλεγχος

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, © 2020