Ηράκλειο, Κρήτη | info@koh.gr | + 30 2810 250666

Μένουμε
ασφαλείς

Εφαρμόζουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ

Ασφαλής άσκηση

Από 01.06.2020 είναι σε ισχύ η Γ' φάση άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα για αθλητές και αθλούμενους όλων των ηλικιών. Στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού παρέχονται ενημερωμένες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή άθληση.

Επιτρέπεται η άθληση σε αθλητές και αθλούμενους όλων των ηλικιών. Το υγειονομικό πρωτόκολλο περιγράφει πώς γίνεται ο προ-αγωνιστικός ιατρικός έλεγχος, η πρόσβαση στο κολυμβητήριο και η οργάνωση των προπονήσεων. 

Ασφαλής Άσκηση

Υγειονομικός δεκάλογος

Ο δεκάλογος του αθλητή

Προ-αγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος

Ο προ-αγωνιστικός ιατρικός έλεγχος είναι σημαντικός πριν ξεκινήσει ο κάθε αθλούμενος/η προπονήσεις.

Οι αθλητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών με τη βοήθεια του γιατρού τους. Ο γιατρός μετά την κλινική εξέταση του αθλητή και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής Iατρική Bεβαίωσης, η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις, και κρατά / φυλάσσει το Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού του Αθλητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην επανέναρξη των προπονήσεων και κατά την είσοδο στο κολυμβητήριο οι αθλητές προσκομίζουν την ιατρική βεβαίωση.

Για κολυμβητές και κολυμβήτριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης αλλά η συμπλήρωση από τον κηδεμόνα τους της σχετικής δήλωσης (Δελτίο καταγραφής αθλούμενου).

Έντυπα

Ιατρικός έλεγχος

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, © 2020